KoreBusiness
Advies
Oplossingen
Relaties
Nieuws
Over ons

info@korebusiness.nl

KvK: 34284895

BTW: NL001813497B14

 

 

 

 

 

 

Cases -2-

 

Aanpassing huisstijl
Aanleiding:  Het opnieuw geformuleerde mission statement en vernieuwde strategische plan van de opdrachtgever maakten een aanpassing van de huisstijl zeer wenselijk. De wenselijkheid werd vergroot doordat men voordien ontevreden was met het logo en doordat uit onderzoek was gebleken dat het bedrijf te weinig smoel had.

Aanpak: Opstellen briefing, opstellen selectiecriteria, uitnodigen reclamebureaus, presentaties bureaus, keuze bureau.

Beoordeling van geleverd werk van het gekozen reclamebureau en presentatie aan management, gevolgd door een introductie aan het personeel.

Gefaseerde invoering huisstijl (website, briefpapier, advertenties, marketingacties etc.). Diverse advertenties zijn onderzocht onder doelgroep.

Resultaat: structurele aandacht en aanpak van alle uitingen, betere herkenbaarheid van het bedrijf. De onderzoeksresultaten laten zien dat de aandacht voor de advertenties is gestegen met 9%. Later onderzoek gaf aan dat de communiactiewaarde verder was gestegen. Noot: in het jaar van de aanpassing van de huisstijl was het advertentiebudget 30% lager dan de jaren ervoor.

 
e-nieuwsbrief
Aanleiding: Account managers van de opdrachtgever hadden behoefte aan een hulpmiddel om minder vaste klantrelaties te verstevigen en om diensten voor het voetlicht te brengen in de vorm van een electronische nieuwsbrief.

Aanpak: Er is een inventarisatie gemaakt van mogelijke vaste items (bv. interview met een klant). De inhoud werd steeds gekoppeld aan 1 thema.
Daarnaast zijn 5 concepten voor de lay-out ontworpen en is een naam voor de nieuwsbrief gekozen.

Omdat meerdere mensen en afdelingen waren betrokken was het opstellen van een werkprocedure met tijdsplanning en werkverdeling een belangrijke succesvoorwaarde. Bovendien is een schatting gemaakt van de kosten per uitgave.

Na het opzetten van de werkwijze werd 1 afdeling verantwoordelijk voor het agenderen en inplannen van de nieuwsbrief, het redigeren de aangeleverde artikelen, het versturen van de nieuwsbrief en het bijwerken van de adressendatabase.

Resultaat: De nieuwsbrief verschijnt 2x per jaar. Account managers gaven aan tevreden te zijn met het hulpmiddel.


<<< Vorige cases ^ Oplossingen ^ Meer cases >>>