KoreBusiness
Advies
Oplossingen
Relaties
Nieuws
Over ons

info@korebusiness.nl

KvK: 34284895

BTW: NL001813497B14

 

 

 

 

 

 

Cases

 

Onderzoek tevredenheid kopers
Aanleiding: De opdrachtgever was benieuwd naar de tevredenheid van zijn klanten met het gekochte product.

Doel: Het inventariseren van eventuele klachten om deze te kunnen verhelpen en het product te kunnen verbeteren voor toekomstige kopers.

Aanpak: Het opstellen van de vragenlijst aan de hand van cruciale onderdelen van het product. Het verzamelen van data, gevolgd door een grondige analyse en een duidelijke rapportage.

 

Geautomatiseerd continu-onderzoek verspreidorganisatie
Aanleiding: Verkennende gesprekken met de prospect van de opdrachtgever leerden dat deze een groot aantal interviews per week liet uitvoeren. De vraag van de prospect was of dit aantal uit te breiden was zonder dat de kosten zouden stijgen.

Aanpak: Onderzoek naar het aantal te realiseren gesprekken via Interactive Voice-Response gegeven de omzet. Hiervoor is een onderzoeksopzet opgesteld op basis waarvan kosten ingeschat konden worden. Er waren 2 opties: uitbreiding van de IVR-infrastructuur of uitbesteding van de datacollectie.

Resultaat: Uitbesteding van de dataverzameling bleek geen kostendekkende mogelijkheid. Uitbreiding van de IVR-capaciteit kon dit wel bieden. De opzet was gebaseerd op een aantal veronderstellingen, terwijl alle risico’s hiervoor bij de opdrachtgever zouden liggen. Als de veronderstellingen juist waren, kon dit tot een aanzienlijke winst leiden. Als deze echter niet klopten, werd het verlies een factor groter.

De opdrachtgever zou te ver van zijn kernactiviteiten afdwalen en zeer grote risico’s lopen. Daarom is geadviseerd af te zien van het uitbrengen van een offerte.

 

Haalbaarheidsonderzoek Gebruik van RFID
Aanleiding: het verkennen van een nieuwe technologische mogelijkheid om de kosten te verlagen, nieuwe markten aan te boren en de kwaliteit van het primaire bedrijfsproces verder te verhogen.

Aanpak: Er is vooronderzoek gedaan naar de (on)mogelijkheden van RFID, een electronisch barcodesysteem waarmee goederen geidentificeerd en gevolgd kunnen worden. De eerste toepassing is geinspireerd op het belangrijkste marktsegment. Toepassingen voor andere segmenten zijn ook bedacht, maar worden pas in een latere fase uitgewerkt.
Op basis van het vooronderzoek is de opzet voor pilot vastgesteld.

De opzet is gebruikt voor een briefing aan 2 partijen die applicaties op het gebied van RFID ontwikkelen. Beide hebben een voorstel met kostenindicatie uitgebracht voor het uitvoeren van de pilot. Het gekozen voorstel bood de laagste kosten en de meest flexibele oplossing om toepassingen voor andere marktsegmenten in een latere fase in te passen.

<<< Oplossingen Meer cases >>>